...

Patent

Patent, buluşu koruma altına almak adına belirli bir süre için sahibine sağlanan sınai mülkiyet hakkıdır.

...

Marka Tescil

İşletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayıran tek faktör marka tescildir.

...

Tasarım Tescil

Ürünün özellikleri ve görünümünü hak sahibi adına koruma altına almak amacı ile gerçekleştirilen bir işlemdir.

...

Yurt Dışı Patent Tescili

Patent başvurusu , yurt dışı patent işlemleri ile patentin yurt dışında da koruma altına alınması mümkün.

...

Yurt Dışı Marka Tescili

Markanın yurt dışında koruma altına alınması için o ülkede de tescili yapılmalıdır. Marka tescil sorgulama

...

Uluslararası Tasarım Tescil

Lahey sistemi olarak adlandırılan uluslararası tasarım tescil sistemi kolay sağlayabilmektedir.

Patent Nedir ?

Acar Patent
  

Buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de “Patent” denir. Buluşu yapılan neredeyse her şey patent koruması kapsamına dahildir. Buluşu yapılan bir ürün ya da sistemin bütün hakları patent sahibine ait olur ve ondan izinsiz kullanılamaz. Patent, ürün veya buluş sahibine, icat ettiği ürünün satışı, pazarlanması, çoğaltılması, bir benzerinin üretilmesi gibi alanlarda ayrıcalıklar getiren resmi bir belge ve ünvandır. Makineler, araçlar, aygıtlar, kimyasal bileşikler ve işlemleri ile her türlü üretim yöntemleri, patent korumasının kapsamındadır. Patent yasalarının amacı; buluş yapmayı, yenilikleri ve yaratıcı fikri faaliyetleri teşvik etmek için gerekli olan korumayı ve buluşlarla elde edilen teknik çözümlerin sanayide uygulanmasını sağlamaktır. Verilen patentler ve bunların sanayide uygulanması ile teknik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleşmesi sağlanır. Sanayi alanında gelişmiş ülkelerde verilen patent sayılarının yüksekliği bu düşüncenin doğruluğunu kanıtlamaktadır.

Patent Tescili

Acar Patent
  

Buluşlara alınan tesciller; patent ve faydalı model olarak ayrılmaktadır. Patent tescili için buluşun tekniğin bilinen durumunu aşması ve Dünya çapında yenilik özelliği taşıması gerekir. Teknik ve yenilik yönünden araştırmaya tabi tutulur. Koruma süresi, her yıl yenilenmek kaydıyla 20 yıldır. Faydalı model tescili için buluşun tekniğin bilinen durumu aşması aranılmaz fakat Dünya çapında yenilik özelliği taşıması gerekir. Yenilik yönünden araştırmaya tabi tutulur. Koruma süresi, her yıl yenilenmek kaydıyla 10 yıldır. Ayrıca buluş ve icadın görseli önemliyse bu durumda Endüstriyel Tasarım Tescili de alınmasında fayda vardır. Patent merkez ofisimiz İstanbul'un Şişli ilçesinde hizmet vermektedir. Patent tescili; rakiplerinize karşı ekonomik, teknik avantaj sağlar ve yasal haklardan buluş sahibinin yararlanmasına imkan sunar. Patent tescil başvurusu ticari bir prestij sebebidir. Teşvik ve benzer olanakların kapısını açan bir anahtar gibidir. Tekel gücü ile lisans ve benzeri hakları buluş sahibine sunar, hukuki ve cezai her türlü yasal imkanların kullanılmasına imkan verir. Acar patent marka tescil hizmetleri.

Marka Tescil

Acar Patent
  

Marka tescil işleminden önce şirketiniz adına tescil edeceğiniz markanız için marka araştırma ve marka sorgulama yapmalısınız. Bu işlemleri resmi bir marka vekili aracılığı ile yapmanızı önermekteyiz. Marka başvuru aşaması ve sonrasında itirazlarla karşılaşmamak için markanızın daha önceden tescil edilip edilmediğini veya daha önceden tescil edilen bir marka ile ciddi oranda bir benzerlik gösterip göstermediği hususunda yeterli araştırma yapmalısınız.
Marka tescil sorgulama işleminizi kaliteli bir yazılım ve veri tabanına sahip olan web sitemiz aracılığıyla yapabilirsiniz. Ayrıca sorgulama sürecinde firmamız bünyesinde bulunan marka ve patent uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.​

Acar Blog

  

Google Trend Patent aramaları patent, patent alma, patent sorgulama, patent tescil, patent nedir, patent nasıl alınır,patent araştırma,patent itiraz süreci, tasarım tescil, tasarım tescil itiraz, türk patent ve marka kurumu
...
Manuş Baba, Markalaşma Yolunda Acar Patent ile Anlaştı
28.2.2018 15:39:21

​​​Türkiye’nin sevilen şarkıcısı Manuş Baba, hafızalarda tescillenen ismini  Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescillendi. Acar Patent ile marka tescil süreci başlatılan Manuş Baba ismi artık koruma altına alındı.

Acar Patent Genel Müdürü Rüştü Gümüş, markalaşmanın tescille başladığını söyledi.

​Sayın Rüştü ​Gümüş, “Patent ve Marka Kanunu’nun yasalaşmasının ardından artan bilinçle başvuru sayısı her geçen gün artıyor. Başvuru sayısı bir önceki yıla göre %13 oranında artarak 107.176’dan 120.645’e ulaşarak rekor kırdı. Ünlü isimler de, hem kendi isimlerinin hem de sahne isimlerinin ürünlerde kullanılmaması için marka tescili yaparak haksız rekabetin önüne geçmek için isimlerini korumaları gerekiyor. Manuş Baba da böyle yaptı. Acar Patent aracılığıyla yaptığı başvuru ile adını koruma ve markalaşma yolunda önemli bir adım atmış oldu.” dedi. 

 

 

...
Bayinin ve Franchise Marka Kullanım Hakkı
26.2.2018 10:16:23

Bayilik ve Franchising başlangıçta iki aynı kavram olarak görünse de ikisi arasında hak ve sorumluluklar /yetki açısından bir takım farklar vardır. Öncelikle belirtmek gerekirse Franchise marka kullanım hakkı sunarken acentelik ve bayilik sözleşmeleri marka kullanım hakkını sunmamaktadır. Bu sebeple bayilik olarak sözleşmede aksine bir hüküm olmadığı sürece bayilik veren şirketin unvanının, logosunun ve markasının kullanımı 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde Marka Hakkına Tecavüz Suçunu oluşturacaktır. Kanunun 30. Maddesinde bu suça ilişkin hükümler düzenlenmiştir;

Madde 30: Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler

-
Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
-
Marka koruması olduğunu belirten işareti mal veya ambalaj üzerinden yetkisi olmadan kaldıran kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
-
Yetkisi olmadığı hâlde başkasına ait marka hakkı üzerinde devretmek, lisans veya rehin vermek suretiyle tasarrufta bulunan kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
-
Bu maddede yer alan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
-
Marka Hakkına Tecavüze Konu Fiiller de yine 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 29. Maddesinde sayılmıştır;

Madde 29 Marka hakkına tecavüz sayılan fiiller

-
Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 7 nci maddede belirtilen biçimlerde kullanmak.
- Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek.
- Markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak.
- Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek.

Kanunun 7. Maddesinde belirtilen hallerden bazıları;

-
İşaretin, mal veya ambalajı üzerine konulması.
- İşareti taşıyan malların piyasaya sürülmesi, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi, bu amaçlarla stoklanması veya işaret altında hizmetlerin sunulması ya da sunulabileceğinin teklif edilmesi.
-
İşareti taşıyan malın ithal ya da ihraç edilmesi.
-
İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması.
-
İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bağlantısı olmaması şartıyla işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılması.
-
İşaretin ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması.
-
İşaretin hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması.

Bayilik – Faturada Esas Şirkete Ait Logo Ve İsim Kullanılması Kapsamı Ve Cezai Sorumluluğu

Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olan belgeler; kimlik, adres, vergi numarası, miktar, fiyat gibi bilgilerin yanıltıcı şekilde hatalı olarak düzenlenmesi ile oluşmaktadır. Bayiliğin ana şirkete ait unvan ve logoyu faturalarında kullanması şekil bakımından düzgün bir fatura olsa dahi muhteviyatı açısından hizmet sunulan 3. Kişilerce kimlikte yanılgıya sebebiyet vereceğinden muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olarak kabul edilecektir.

Bu belgelere ilişkin cezai sorumluluk 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 359. Maddesinde düzenlenmiştir. Kanunun 359. Maddesinin a bendinin 2. Bölümünde: “Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, Hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, bu fıkra hükmünün uygulanmasında gizleme olarak kabul edilir. Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge ise, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir.”

...
Coğrafi İşaret Ve Geleneksel Ürünlere Amblem Zorunluluğu
9.1.2018 10:00:22

 Türk Patent ve Marka Kurumunun "Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik 10.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecek. Böylelikle Türk Patent ve Marka Kurumu, coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adları amblemine standart getirmiş oldu. Yönetmelikle gelen standartları şu şekilde sıralayabiliriz:

 
- Tescilli coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adları tescil belgesinde belirtilen şartlara uygun olan ürünlerin üretimi veya pazarlamasında faaliyet gösterenler tarafından kullanılır. 
 
- Tescilli coğrafi işaret ile birlikte amblemin kullanımı zorunludur. Ülkemizin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalar kapsamında ülkemizde korunması öngörülen yabancı ülkelere ait coğrafi işaretler için amblem kullanımı zorunlu değildir. Tescilli geleneksel ürün adının amblemsiz kullanımı 6769 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir.
 
- Amblem, çapı 15 milimetreden küçük olmayacak şekilde, coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı ile birlikte ürün veya ambalaj üzerinde, ürünün kendisi veya ambalajı üzerinde kullanılmadığı durumlarda ise işletmede kolayca görülebilecek şekilde kullanılacaktır.
 
- Tescilli adın türüne uygun olan amblem kullanılır ve amblem üzerinde değişiklik yapılamaz.
 
- Amblem, coğrafi işaret veya geleneksel ürün adını kullananlar tarafından Kurumun resmi internet sitesinden temin edilir.
 
- Türkiye’de piyasaya sunulan, tescilli coğrafi işareti ve geleneksel ürün adını taşıyan ürünlerin üzerinde Türkçe amblemler kullanılır.
 
- Dış ticarete konu ürünlerde yabancı dilde amblem kullanılması tercih edildiğinde, Kurumun resmi internet sitesinde yabancı dil karşılıkları verilen amblemler kullanılabilir.
 
- Menşe adı, mahreç işareti ve geleneksel ürün adı amblemleri, üçgenlerin çevrelediği daire içinde yer alan köşeli parantez arasındaki Türkiye haritasından oluşacaktır.
 
- Menşe adı ambleminde kırmızı, mahreç işareti ambleminde yeşil, geleneksel ürün adı ambleminde ise turkuaz renk hakim olacaktır.
 
- Görünürlüğü zorlaştıran renkli zemin üzerinde amblemin kullanılması halinde, amblemin etrafında sınırlandırıcı bir dış daire kullanılacaktır. Bu durumda dış daire ile üçgenler arasında kalan zemin beyaz olacaktır.
 
- Ambalajda yer alan diğer tüm unsurların sadece siyah, sadece beyaz veya siyah-beyaz olması halinde amblemin siyah-beyaz kullanımı da mümkün olabilecek.
 
 
 
 
Online Marka Başvurusu